روش های پایه در حل معادلات دیفرانسیل تصادفی SDE

stochastic differential equations numerical methods روش هایی که برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی بکار می روند بسیار متنوع هستند . اما در این جا قصد دارم تا روش های پایه بر مبنای روش های اویلر و تیلور را بیان نماییم. فرض کنید معادله دیفرانسیل تصادفی SDE  ب هصورت زیر داده شده است .(ضمنا روشهای ارایه شده برای فرمول های ایتو […]

ادامه مطلب

واریانس یک انتگرال تصادفی (مثال)

می خواهیم با توجه به فرایند تصادفی ، واریانس انتگرال های  تصادفی زیر را بیابیم این یک مثال کاربردی است که چگونگی محاسبه واریانس  یک انتگرال تصادفی را نشان می دهد. (کپی برداری باذکر منبع بلا مانع است.) قرار دهیم  می دانیم میانگین یک انتگرال تصادفی صفر است بنابراین محاسبه واریانس به عبارت زیر محدود می شود پس داریم حالا […]

ادامه مطلب

امید ریاضی (Expected value)

امید ریاضی: در نظریه احتمالات امید ریاضی، میانگین، مقدار مورد انتظار یا ارزش مورد انتظار یک متغیر تصادفی گسسته برابر است با مجموع حاصل‌ضرب احتمال وقوع هر یک از حالات ممکن در مقدار آن حالت. در نتیجه میانگین برابر است با مقداری که بطور متوسط از یک فرایند تصادفی با بی‌نهایت تکرار انتظار می‌رود. در حالت پیوسته در حالت گسسته  a.s یعنی قریب به یقین[1]     [1]  Almost sure اگر همۀ جواب های  […]

ادامه مطلب

فرمول دیفرانسیل حاصل ضرب ایتو (Ito product formula)

می خواهیم نشان دهیم برای این منظور یک فرایند کمکی به صورت زیر را در نظر بگیرید باتوجه به فرمول دیفرانسیل ایتو داریم . حال  با توجه به می توانیم بنویسیم و داریم پس با نوشتن به فرم فوق ادادمه می دهیم و خواهیم داشت

ادامه مطلب

دیفرانسیل ضرب در حالت کلی

معمولا وقتی از یک تابع دیفرانسیل می گیریم . مشتق آنرا در دیفرانسیل متغیر اصلی ضرب می کنیم . اما در واقع در اینجا از درجات بالاتر دلتا ها صرفنظر می کنیم . به طور مثال و حالا درست تر یا کلی تر ببینیم . سوال اینجاست که این رابطه چونه بدست می آید ؟ کسانی که فرمول ایتو را […]

ادامه مطلب

رسیدن به یک معادله دیفرانسیل تصادفی با تعریف مستقیم (نه فرمول ایتو)

فرض کنید فرایند تصادفی به صورت زیر داده شده است . معادله دیفرانسیل تصادفی آن چگونه خواهد بود ؟ این بار می خواهیم بدون استفاده از فرمول دیفرانسیل ایتو معادله دیفرانسیل SDE  را بدست اوریم . می دانیم که  صرفنظر از مرتبه های بالاتر حال  با توجه به داریم این معادله دیفرانسیلی است که نتیجه اش همان فرایند تصادفی مذکور […]

ادامه مطلب

معادله رشد و زوال ( -ODE+SDE Exponential growth)

معادله به فرم را معادله رشد و زوال (ساده) گویند . بسته به اینکه رشد و افزایش و در صورتی که همین  ضریب منفی باشد با کاهش یا زوال روبرو هستیم . حل این معادله در حالت قطعی (deterministic) بسیار ساده است . به روال زیر نگاه کنید . :حال داریم در این حالت نکته مبهم یا پیچیده ای نداریم ،با توجه به […]

ادامه مطلب