کتاب نظریه اندازه و احتمال

کتاب نظریه اندازه و احتمال نویسنده: Robert B. Ash, Catherine A. Doléans-Dade ناشر: Harcourt/Academic Press City: San Diego 2000 2nd ed Language: English Pages: 541 ISBN: 0120652021, 9780120652020 برای دانلود اینجا کلیک کنید. کتاب نظریه اندازه و احتمال نویسنده: Patrick Billingsley ناشر:Wiley series in probability and mathematical statistics 1995 Language: English Pages: 605 ISBN: 9780471007104, 0471007102 برای دانلود اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب