کنترل تصادفی پرش-انتشار

نویسنده: Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Bernt Oksendal, Agnes Sulem ناشر: Springer 2004 Language: English Pages: 214 ISBN: 9783540140238, 3540140239 برای دانلود اینجا کلیک نمایید.     نویسنده: Floyd B. Hanson ناشر: Society for Industrial and Applied Mathematics 2007 Language: English Pages: 473 ISBN: 0898716330, 9780898716337 برای دانلود اینجا کلیک نمایید.  

ادامه مطلب