کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی

کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی نویسنده:Oksendal B ناشر: Springer 2000 Language: English Pages:352 ISBN:- برای دانلود اینجا کلیک کنید.     کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی نویسنده:Avner Friedman ناشر: Academic Press 1975 Language: English Pages:243 ISBN:- برای دانلود جلد اول اینجا کلیک کنید. برای دانلود جلد دوم اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب

ریاضیات مالی چیست؟

ریاضیات مالی شاخه ای از ریاضیات کاربردی و مرتبط با بازارهای مالی است. موضوع آن رابطه نزدیکی با مبانی اقتصاد مالی دارد که با بسیاری از تئوری ها در ارتباط است. به طور کلی ریاضیات مالی، مدل های ریاضی و عددی ای را که اقتصاد مالی پیشنهاد داده، توسعه می دهد. برای مثال، درحالیکه یک اقتصاددان مالی بر روی دلایل […]

ادامه مطلب