ریاضیات مالی در دانشگاه خوارزمی

اگر دانشجوی ریاضیات مالی در دانشگاه خوارزمی هستید، از لحاظ کمی و کیفی برگزاری این گرایش در این دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟


¤ دیدگاه ها


آرمان امیرصدری

به جرات می توان گفت یکی از بهترین دانشگاه های ایران در زمینه ریاضیات مالی است، اساتید قوی و قرار گرفتن دانشکده در دانشکده علوم مالی خوارزمی امکانات مناسبی را برای دانشجویان فراهم آورده است.

ادامه مطلب
امید یادگاری

دانشگاه بسیار خوبی است، اساتید سواد مالی و ریاضی مناسبی دارند و محیط برای دانشجویان مستعد فراهم است.

ادامه مطلب

¤ فرم ارسال دیدگاه