ریاضیات مالی در دانشگاه تبریز

اگر دانشجوی ریاضیات مالی در دانشگاه تبریز هستید، از لحاظ کمی و کیفی برگزاری این گرایش در این دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟


¤ دیدگاه ها


مهدی بیگلری

دانشگاه تبریز یکی از بهترین های ایران هست با آنکه بنده کارشناسی ارشد در خوارزمی بودم دکتری برای تبریز انتخاب نمودم.

ادامه مطلب

¤ فرم ارسال دیدگاه