¤ نظرسنجی ¤

اگر دانشجو یا فارغ التحصیل ریاضیات مالی در دانشگاه های زیر می باشید، می توانید از این لیست دانشگاه خود را انتخاب نموده و دیدگاه خود را با سایرین درباره کمیت و کیفیت برگزاری این گرایش به اشتراک بگذارید.

دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان دانشگاه خوارزمی
دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه اراک
دانشگاه علم و فرهنگ دانشگاه اصفهان
دانشگاه گیلان دانشگاه تبریز
دانشگاه یزد دانشگاه سمنان
دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه بیرجند دانشگاه آیت الله بروجردی